Privacy Policy - Castellum Hotel Hollókő**** - Wellness szálloda

Privacy Policy

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Látogatóink!

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is így van, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik akciós ajánlatunkra, nyereményjátékunkra vagy csak egy e-mailt küld nekünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatban, on-line foglalási rendszerünkben, illetve hírlevelünkkel kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogy mit teszünk adatai védelme érdekében és milyen adatokat, milyen célból rögzítünk.

A honlap üzemeltetője: Fort-Bau Therm Kft
Székhely: 1074 Budapest, Dohány u.29

Telephely: 3176 Hollókő, Sport u. 14. Hrsz: 89/19

Levélcím: 3176 Hollókő, Sport u. 14. Hrsz: 89/19
Telefon: +36 21 3000 500
E-mail: castellum@hotelholloko.hu

Adatkezelés nyilvántartási számba vétel:  Adatvédelmi nyilvántartásba vételi határozat

  1. Feliratkozás honlapunk akciós ajánlataira

Honlapunk kezdőfelületéről elérhető „Feliratkozás” menüpontban a vezeték- és keresztnevének, valamint, az elektronikus akciós ajánlat küldéséhez szükséges e-mail címének, és belátása szerint további adatainak megadását követően, – az erre vonatkozó négyzet kipipálásával, a „Feliratkozás” gombra kattintva – Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön részére a feliratkozás során megadott e-mail címére, – és amennyiben levelezési címét is megadta, úgy postai úton is, – a Fort-Bau Therm Kft. információs és reklámcélú hírleveleket küldjön.

Egyúttal Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy az Ön, a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatait a Fort-Bau Therm Kft, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint reklám és piackutatási célból kezelje és feldolgozza.

  1. Feliratkozás az On-line foglalás során

Tájékoztatjuk, hogy on-line foglalási rendszerünkben, a hírlevelek küldésének engedélyezésére vonatkozó négyzet kipipálásával Ön kifejezetten hozzájárul, és beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön részére az on-line foglalás során megadott e-mail címére, – és amennyiben levelezési címét is megadta, postai úton is – a Fort-Bau Therm Kft. információs és reklámcélú hírleveleket küldjön.

ADATVÉDELEM

Az akciós ajánlatunkra történő feliratkozással, az on-line foglalás elküldésével, az on-line regisztrációval, illetve szállodánkban a bejelentkező űrlap és a törzsvendég regisztrációs űrlap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kezeljük és feldolgozzuk.

Kötelezettséget vállalunk arra vonatkozóan, hogy szolgáltatásainkat igénybe vevő, törzsvendégprogramunkba regisztráló, illetve az on-line foglalási rendszerünket használó vagy a akciós ajánlatainkra feliratkozó személyek személyes adatait bizalmasan kezeljük és felelősséget vállalunk azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelelünk. Minden tekintetben betartjuk az adatvédelmi jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Info Törvény.”) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Info. Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

Egyebekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül, ezen változásoknak megfelelően módosítsuk. Az “Adatvédelmi tájékoztató” egyes verziói közül mindenkor az a hotelholloko.hu weboldalon megjelenített változat tekintendő hatályosnak.

Az on-line foglalási rendszer használatával, a törzsvendégprogramban történő részvétellel és a hírlevelekkel, valamint a Castellum Hotel Hollókő****. által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Fort-Bau Therm Kft.

Személyes adatait az on-line foglalások teljesítése, illetve akciós ajánlatokra történő feliratkozás esetén piackutatási és reklám célból, így különösen abból a célból kezeljük, hogy Önt, mint szolgáltatásainkat rendszeresen igénybe vevő vendéget regisztrálhassuk és kedvezményeit kezelhessük, valamint Önnek, mint a ajánlatunkra önkéntesen feliratkozott személynek reklámcélú és információs hírleveleket küldhessünk.

Személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, vagy a jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében kezelünk. Személyes adatait a Fort-Bau Therm Kft. kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel.

Minden olyan személyes adat, amelyet Ön önkéntesen rendelkezésünkre bocsát, vagy amelyet a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján kezelünk, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kerül rögzítésre, kezelésre, feldolgozásra. Kizárólag azokat az adatokat kérjük megadni, amelyek ezen szolgáltatások teljesítéséhez szükségesek. Ezzel kapcsolatban kötelezettséget vállalunk az alábbi adatvédelmi irányelvek maradéktalan betartására:

    A személyes adatokat tisztességesen és törvényesen gyűjtjük és kezeljük.

A személyes adatokat csak meghatározott, törvényes célokra gyűjtjük és a céltól eltérően azokat nem használjuk fel.

Az adatok kezelésének és tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeljük.

Az általunk kezelt adatok pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek.

Az adatok tárolása nem tart hosszabb ideig, mint ami a felhasználási cél megvalósulásához szükséges.

Az adatok kezelése során az érintett személyeknek az Info. Törvényben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt jogait maradéktalanul biztosítjuk.

Megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok illetéktelen vagy törvénytelen használatának, illetve az adatvesztés, adatkárosodás vagy adat megsemmisülés megakadályozásához szükségesek.

Az adatkezelési hozzájárulás megadásával Ön hozzájárul személyes adatainak a fentiek szerinti kezeléséhez, tárolásához és feldolgozásához.

A tárolt adatokhoz harmadik személy részére csak a jelen tájékoztatóban leírt módon engedünk hozzáférést. Az Ön személyes adatait kizárólag jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében, vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján, a jogszabályi előírások betartása mellett továbbítjuk harmadik személy részére, és csak amennyiben, ezen személy a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartására velünk szemben is kötelezettséget vállalt.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatai valódiságáért Ön felel, valótlan adatokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Személyes adatai kezeléséről Ön bármikor tájékoztatást kérhet társaságunktól. Társaságunk elérhetőségei az impresszumban kerültek feltüntetésre. Kérelmére részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről. Kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, vagy zárolását is. Ezen kívül az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozása alapján meghozott döntésünkkel nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérésére rendszerünkben tárolt személyes adatait rendszerünkből töröljük. Az adatok törlése iránt kérelem, postai úton vagy e-mailen jelezve is megküldhető a Fort-Bau Therm Kft-nek, az impresszumban található elérhetőségek valamelyikére.

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról:

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Fort-Bau Therm Kft. 3176 Hollókő, Sport u. Hrsz. 89/19 alatt található, Castellum Hotel Hollókő**** néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

A Fort-Bau Therm Kft. általi adatkezelés nyilvántartási számba vétele: folyamatban………………..

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a Fort-Bau Therm Kft helyiségében található szerver tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója és üzemeltetési igazgatója, vagy, ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A Fort-Bau Therm Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Fort-Bau Therm Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép-és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Fort-Bau Therm Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Fort-Bau Therm Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek:

  1. közös helyiségek (recepció, étterem, lobby, wellness)
  2. a szálloda főbejárati kapuja
  3. a szálloda első parkolója
  4. szállodai emeletek (vendégszobák folyosója)

 

Budapest, 2016. február 20.