Odporúčané akcie na programy - Castellum Hotel Hollókő**** - Wellness szálloda

Odporúčané akcie na programy

NAŠA ŠPECIÁLNA PONUKA:

Ochutnávka pálenky z ocenených výrobkov Öregetešského Palóckeho Liehovaru

Remeselnícke programy v Starej dedine

Hravé úlohy pri prechádzke v Starej dedine prostredníctvom miestnych poskytovateľov služieb

Tímové hry v areáli hotela a jeho okolí

Stredoveké dobrodružstvá v Hrade Hollókő


Opýtajte sa nás na podrobnú ponuku programov na našich nižšie uvedených kontaktoch.